Tư vấn phát triển vùng nguyên liệu

Mã số sản phẩm :
Liên hệ
Một số dịch vụ khác bên cạnh việc cung cấp các mặt hàng dược liệu: - Cung cấp giống cây dược liệu - Nghiên cứu điều kiệu khí hậu, địa hình, thổ nhưỡng,... từ đó tư vấn loại cây dược liệu phù hợp nhất. - Tập huấn người dân cách gieo trồng, chăm sóc, thu hái, chế biến cây dược liệu.

Một số dịch vụ khác bên cạnh việc cung cấp các mặt hàng dược liệu:

- Cung cấp giống cây dược liệu

- Nghiên cứu điều kiệu khí hậu, địa hình, thổ nhưỡng,... từ đó tư vấn loại cây dược liệu  phù hợp nhất.

- Tập huấn người dân cách gieo trồng, chăm sóc, thu hái, chế biến cây dược liệu.

Sản phẩm liên quan