Tổ chức đào tạo

Mã số sản phẩm :
Liên hệ
Vườn Thuốc Nam nhận tham gia, tổ chức các buổi hoạt động ngoại khóa hướng dẫn kiến thức nhận biết một số cây thuốc, công dụng, cách dùng,... tại các vườn dược liệu, khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia,...

Vườn Thuốc Nam nhận tham gia, tổ chức các buổi hoạt động ngoại khóa hướng dẫn kiến thức nhận biết một số cây thuốc, công dụng, cách dùng,... tại các vườn dược liệu, khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia,...

Sản phẩm liên quan