Thiên môn đông

Mã số sản phẩm :
Liên hệ
Cây giống thiên môn đông giá chỉ 2.200đ/cây, giá dành cho các đơn vị mua từ 1000 cây trở lên, phù hợp trồng vùng nguyên liệu cây thuốc. Giá lẻ: liên hệ

Cây giống thiên môn đông giá chỉ 2.200đ/cây, giá dành cho các đơn vị mua từ 1000 cây trở lên, phù hợp trồng vùng nguyên liệu cây thuốc.

Giá lẻ: liên hệ

Sản phẩm liên quan