Hà thủ ô đỏ

Mã số sản phẩm :
Liên hệ
Cây giống hà thủ ô đỏ giá chỉ 1.800đ/cây, giá dành cho các đơn vị mua từ 1000 cây trở lên, phù hợp trồng vùng nguyên liệu cây thuốc. Giá lẻ: liên hệ

Cây giống hà thủ ô đỏ giá chỉ 1.800đ/cây, 

giá dành cho các đơn vị mua từ 1000 cây trở lên, phù hợp trồng vùng nguyên liệu cây thuốc.

Giá lẻ: liên hệ

Sản phẩm liên quan