Giám định cây thuốc

Mã số sản phẩm :
Liên hệ
Giám định tên khoa học của cây thuốc, mẫu nghiên cứu do khách hàng cung cấp, bên cạnh đó cung cấp thêm thông tin về đặc điểm mô tả, đặc điểm sinh học và sinh thái học, phân bố, hóa học, công dụng,...

Giám định tên khoa học của cây thuốc, mẫu nghiên cứu do khách hàng cung cấp, bên cạnh đó cung cấp thêm thông tin về đặc điểm mô tả, đặc điểm sinh học và sinh thái học, phân bố, hóa học, công dụng,...

Sản phẩm liên quan