Đinh Lăng

Mã số sản phẩm :
3.800₫
Giá: 3.800đ/1 cây giống

Cây giống khỏe, chất lượng tốt, giá chỉ 3.800đ/1 cây, 

giá dành cho các đơn vị mua từ 1000 cây trở lên, phù hợp trồng vùng nguyên liệu cây thuốc.

Giá lẻ: liên hệ

Sản phẩm liên quan